HISTÓRIA PLEMENA

Basenji je jedno z najstarších, najpôvodnejších psov, z dodnes existujúcich plemien.

Pôvodný názov – Konžský pes, Kongo teriér, Malý pes z buše, Neštekavý pes .

Ich minulosť siaha až do obdobia staroegyptských faraónov, kedy boli kultúrnym plemenom a cenným majetkom faraónov.

Vyvíjali sa v dvoch klimaticko­vegetačných oblastiach : africkom dažďovom pralese a africkej savane. Dodnes žijú hlboko v dažďových lesoch v strednej Afrike – Kongu s domorodým kmeňom Pygmejov (najstaršie africké etnikum). Sú to lovci a zberači, žijúci z potravy, ktorú si nájdu v pralese. Žijú v harmónii s prírodou. Psov používali na nadháňanie zveri do napnutých sietí.Na krku mali uviazané drevené zvonce,aby lovec vedel,kde sa jeho pes nachádza.

Basenji boli objavení v srdci Afriky rôznymi cestovateľmi. Do Európy ich priviezli až koncom 19.storočia, kedy však boli začiatky ich chovu neúspešné. Priekopníčkami boli angličanky Olívia Burnsová (prvá úspešná chovateľka) a Veronika Thudor­Williamsová (zakladateľka prvého basenji klubu na svete). Do Česko­slovenska boli dovezení v r. 1974. V r. 1998 bol v Česku založený Basenji klub Bohemia,ktorý združuje chovateľov, majiteľov a priaznivcov plemena.

Na Slovensku zatiaľ neexistuje basenji klub, v plemennej knihe psov je zapísaných okolo 50 jedincov.