Aktivity Emmy

Výstavy :

4.8.2012 Špeciálna výstava – Kyjov , Veľmi nádejná 1, trieda dorast

1.12.2012 MVP­DUOCACIB – Nitra, V1 CAJC, trieda mladých

26.1.2013 MVP – Trenčín , Veľmi dobrá 1 , trieda mladých

3.8.2013 Špeciálna výstava ­Kyjov, Výborná 5, medzitrieda

Coursingová licencia , 13.8.2013

img_2